Layout 1Zaman Tüneli

Murat Küçükkayalı
3 Ekim -11 Kasım 2015
Üniversite yıllarından bu yana farklı disiplinlerde gerçekleştirdiği sanatsal çalışmalardan elde ettiği tecrübeyi; kişisel sergisinde yer alacak eserlerine aktaran sanatçı Murat Küçükkayalı özgün tarzıyla sanatseverler ile buluşuyor.
Sanatçı Murat Küçükkayalı’nın dünden bugüne gerçekleştirdiği resim ve seramik çalışmalarının yer alacağı sergide; sanatseverler, farklı yaşamlardan kesitleri yansıtan eserlerde, yalın çizgilerin hareketli formlarla, doku ve renklerin birbiriyle kaynaştığını gözlemleme olanağı bulacaklar.
Sanatçı kendi sözleriyle sanata bakışını “her tür yeniliğe ve dönüşüme hazır, sınırsız gücün başlangıç noktasında, her bir yönden sonsuzluğa doğru yol alan eserler gerçekleştirmeyi amaç edinmek” olarak tanımlamaktadır. Eserlerinde bu düşünceleri ve estetiği temsil eden; eğilme, bükülme ve kapanmalar ile gelecekteki deneyimlerin oluşturacağı dönüşümlerin ve sınırlandırmaların yaradılışın varoluşundaki kendi iç durumunu betimlemeye çalışmaktadır.
“Zaman Tüneli” adlı sergi, 3 Ekim – 11 Kasım tarihleri arasında, 1500 yıllık tarihi Bizans sarnıcının üzerine inşa edilmiş olan Antik Hotel Antik Cisterna Sergi Salonunda görülebilir.

Murat KÜÇÜKKAYALI
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünden mezun oldu.
Bursa ve İstanbul’da kişisel sergiler açtı, birçok ulusal ve uluslararası (seramik, heykel, resim, fotoğraf) sempozyum, çalıştay, bienal ve karma sergilere katıldı. Ödüller aldı. Koleksiyonerlerde eserleri bulunmaktadır (Eczacıbaşı Vitra Sanat Atölyesi koleksiyonunda vb…).
Yer aldığı diğer projeler:
HayalET Prodüksiyon – ERA Kreatif Sanat Danışmanlığı, sinema, kısa film, reklam ve tanıtım filmlerinde sanat yönetmenliği ve görüntü yönetmen yardımcılığı yaptı.
Uzun yıllardır, Antik Cisterna sergi salonunun sanat danışmanlığını yapmaktadır.
Bu yıl, Sagalasssos resim sempozyumunu ve çalıştayını düzenlemiştir. 2015-2016 yıllarında da yurtiçi ve yurt dışındaki sergi, sempozyum ve çalıştay projeleri devam edecektir.

Yeni klasör (2)4-001Time Tunnel

Murat Küçükkayalı

October 3 – November 11, 2015

Reflecting his experience obtained from artistic works he performed in different disciplines since his undergraduate education, in the works of his personal exhibition, Artist Murat Küçükkayalı meets art lovers, with his original art style.

In the exhibition composed of Murat Küçükkayalı’s painting and ceramic works up to date; art lovers will find the opportunity to see that plain drawings combine with moving forms, and tissues and colours with each other, in the works reflecting slices of different lives.

The artist defines his artistic point of view as “having the vision of performing works that move forward infinity from all aspects at the beginning point of unlimited power ready for change and transformation”. Representing these ideas and esthetics in his works, with flexion, bending and closings, he tries to define the own status of formations and restrictions to be formed by future experiences, in the presence of creation.

The exhibition called “Time Tunnel” may be visited between October 3 –Novenber 11, at Antik Hotel Antik Cisterna Exhibition Hall built on a 1500-year old Byzantine cistern.

Murat KÜÇÜKKAYALI

He graduated from Mimar Sinan University Faculty of Fine Arts Department of Ceramics. He has opened personal exhibitions in Bursa and Istanbul, participated in many national and international (ceramics, sculpture, painting, photography) symposiums, workshops, biennales and mixed exhibitions and obtained awards. His works are owned by certain collectors (in the collection of Eczacıbaşı Vitra Art Studio…)

Other projects:

He has been the Art Consultant of HayalET Production- ERA Kreatif and, Art Director and Vice Director of Photography for cinema films, short films and advertisement films.

He has been working as the art consultant of Antik Cisterna exhibition hall in Istanbul, for years.

This year, he has organised Sagalassos art symposium and workshop. His domestic and foreign exhibition, symposium and workshop projects will continue for 2015-2016.

 

Yeni klasör (2)4-0011 a11a1as1b34a56734 a481822262929a39dfgh39gd39gf39s39sa4040a2040hg40jhgx40yh42a42s43444546474848as48gff48sa4949ds5257585960625461

DSC_0010

4240yh40jhgx40hg