Uluslarası Karma Sergi Katılım Duyurusu

“4.Küçük İşler Büyük Eserler“

İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri (6 – 14 yaş)Konu        : SerbestEser sayısı :4 Resim görseli (e-mail veya Whatsapp ile gönderilecek)

Sergi Katılım Tarihleri: 13 -21 Nisan 2020

Sergi     :(Online olarak) Antik Hotel İstanbul – Antik Cisterna Sergi Salonu – Sanat Danışmanı Murat Küçükkayalı. Tüm sosyal medya ve internet sitelerimizde yer alacaktır.

Sergileme : Antik Hotel İstanbul – Antik Cisterna Sergi Salonu 2020-2021. Sergi programımız beli olduğunda bilgilendirme yapılacaktır.

Tüm dünya çocuklarına adanmış tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının bu yıl 100. yılını kutluyoruz. Bu zor günlerimizde, tüm dünya çocuklarının yer aldığı uluslararası karma sergimizi online olarak 23 Nisan günü gerçekleştireceğiz. Antik Hotel İstanbul – Antik Cisterna Sergi Salonu 2020-2021 sergi programımız netleştiğinde ise sergiye katılan çocuklarımızın eserleri sergilenecektir.

Çocuklarımızın kalpleriyle yazdığı, içlerine duygularını eklediği, her biri bir kitap sonsözü gibi anlam dolu olan resimlerinin sergileneceği “4. Küçük İşler Büyük Eserler“ sergisi ile, birbirimizden uzakta da olsak, bir kez daha bir araya gelmiş olacağız.

Sanat danışmanı Murat Küçükkayalı’dan email veya Whatsapp ile detaylı bilgi alabilirsiniz. 

Antik Cisterna Sergi Salonu Sanat Danışmanı Murat KÜÇÜKKAYALI mkucukkayali@gmail.com 05061717448 

http://eraproject.org/4-kucuk-isler-buyuk-eserler detaylı bilgi alabilirsiniz.

Sergi    :(Online olarak) Antik Hotel İstanbul – Antik Cisterna Sergi Salonu – Sanat Danışmanı Murat Küçükkayalı. Tüm sosyal medya ve internet sitelerimizde yer alacaktır.

Online olarak yer alacak internet sayfaları  :

http://eraproject.org/

https://guncelsanathaberleri11.blogspot.com

Sitelerde yeralacaktırSergileme : Antik Hotel İstanbul – Antik Cisterna Sergi Salonu 2020-2021. Sergi programımız beli olduğunda bilgilendirme yapılacaktır.

( sizin için uygunsa, yurtiçi ve yurtdışından tanıdıklarınızla paylaşabilirmisiniz)

International Mixed Exhibition Participation Announcement

“4. Small Works Great Artworks”

Primary and Secondary School Students (6 – 14 years old)Topic: FreeNumber of works: 4 Images (to be sent by e-mail or Whatsapp)

Exhibition Participation projects: 13-21 April 2020

Exhibition: (Online) Antik Hotel Istanbul – Antik Cisterna Exhibition Hall – Art Consultant Murat Küçükkayalı. It will be on air in all our social media and websites.

Exhibition: Antik Hotel Istanbul – Antik Cisterna Exhibition Hall 2020-2021. Information will be given when our exhibition program is finalised.

We are celebrating the 100th anniversary of the April 23 National Sovereignty and Children’s Day, which is the only children’s holiday dedicated to children all over the world. In these difficult days, we will organize our international group exhibition online on April 23, where children from all over the world take place. When our 2020-2021 exhibition program at Antik Hotel Istanbul – Antik Cisterna Exhibition Hall is finalised, the works of our children participating in the exhibition will be displayed.

You can get detailed information by e-mail or Whatsapp from art consultant Murat Küçükkayalı.

Antik Cisterna Exhibition HallArt ConsultantMurat KUCUKKAYALImkucukkayali@gmail.com05061717448 http://eraproject.org/4-kucuk-isler-buyuk-eserler

Exhibition: (Online) Antik Hotel Istanbul – Antik Cisterna Exhibition Hall – Art Consultant Murat Küçükkayalı. It will take on all our social media and websites.

Internet pages to be placed online:

http://eraproject.org/ https://guncelsanathaberleri11.blogspot

(if it is ok for you, please share this with your acquaintances from the country and abroad)